YÖK denkliği, Yüksek Öğrenin Kurumunun, her yıl yurt dışında eğitim veren üniversitelerine ait diplomaların Türk Eğitim Sistemi tarafından tanınıp tanınmadığını belirleyen bir sistemdir. Bu sayede öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden aldığı eğitim ve ilgili üniversiteler, YÖK tarafından denetlenmiş olur.

Tanıma Prosedürü Nedir?

Hangi ülkede eğitim alırsak alalım, denklik alınabilmesi için öncelikle ilgili okulun YÖK tarafından tanınması gerekir. Bu sebeple, denklik öncesi mutlaka okulun YÖK tarafından tanındığına dair bir belge edinmek faydalı olacaktır. Okul tanıma belgesi şahsi başvurular ile YÖK’ten temin edilir.  Ukrayna’da toplam 321 üniversite bulunmakla birlikte, bunlardan 95 tanesi bugüne kadar YÖK tarafından tanınma belgesi almıştır.

Denklik Prosedürü Nedir?

Eğitim alacağımız okulun YÖK tarafından tanındığının belgelenmesinin ardından, etiğimizi tamamlayıp ilgili mezuniyet evraklarımız ile Türkiye’ye döndüğümüzde denklik başvurusunda bulunabiliriz. Denklik başvurusu süreci de yine şahsi olarak yapılmakta olup, bu süreçte  Belgelerimizin YÖK içerisindeki denklik komisyonunca değerlendirilmesinin ardından okul doğrudan YÖK’ten denklik alabilir. Okulun YÖK denkliği için yeterli görülmediği durumlarda ise öğrenciden proje tamamlama, seviye tespit sınavı gibi ilave talepler ile eğitiminin denkliğini seviye tespit sınavı ile şahsen kanıtlaması da talep edilebilir.

Seviye Tespit Sınavı Nedir?

YÖK tarafından tanınan yurt dışı üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin bilgi ve yeterliliklerini ölçen ve yine YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır. Denklik alabilmek için öğrencilerin 100 tam puan üzerinden en az 40 puan almaları gerekmektedir. 40 üzeri puan alan öğrenciler, okudukları üniversitenin YÖK denkliğinialmaya hak kazanır. Sınav kapsamı, öğrencinin eğitim aldığı program kapsamından oluşur.

YÖK denkliği ile, yurt dışında tamamlamış olduğunuz üniversiteye ait diploma, Türkiye sınırları dahilinde üniversite diploması olarak geçerli hale gelmiş olur. Bu sayede, Türkiye’de kısa dönem askerlik yapabilir, üniversite mezunu statüsünde kamu çalışanı olabilirsiniz. Özel sektör firmaları genellikle denklik aramazlar. Ancak özel sektörün üniversite mezuniyeti arayan bir takım yan haklarından yararlanılan görevlerinde, YÖK denkliği bulunan bir üniversite diploması ibrazı zorunlu olabilir.  Diğer yandan Türkiye’de YÖK denkliğine sahip bir üniversite diploması olmadan yapılamayacak meslek grupları mevcuttur. Örneğin doktorluk, eczacılık, inşaat mühendisliği, mimarlık ve avukatlık meslekleri bunlar arasında sayılabilir. Oda kayıtları, YÖK denkliğine sahip bir üniversite diploması olmadan yapılamaz.

Denklik Komisyonu Kararları:

YÖK Denklik Komisyonu kararları değişkenlik gösterebilmekle birlikte Ukrayna Üniversiteleri için  bu güne kadarki denklik kararları genel hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

        – Sağlık Denklikleri: Ukrayna Üniversitelerinin Sağlık Bölümlerinden (Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik vb.) mezun olan öğrencilerin seviye tespit sınavına tabi olma olasılıkları yüksektir. Doktorluk, diş hekimliği, veterinerlik vb. meslekler doğrudan halk sağlığını ilgilendirdiğinden YÖK Komisyonları bu alanlarda ekstra hassasiyet gösterir.

       – Mühendislik ve Mimarlık Denklikleri: Ukrayna Üniversitelerinin bazılarından bu bölüm mezunları komisyon kararı ile doğrudan denklik alabilmekle birlikte, bazı üniversitelerin öğrencilerinden proje hazırlamaları talep edilebilir. Okul müfredatı, YÖK müfredatından eksik ise, öğrenci eksik derslerini YÖK tarafından atanan bir üniversitede tamamlayarak denkliğini alır.

      – Ekonomi Denklikleri: Sonucu garanti olmamakla birlikte, Ukrayna Üniversitelerinin ekonomi benzeri bölümleri komisyon kararı ile doğrudan denklik alır.

Denklik için Üniversitenin Dünya Sıralamasında İlk 1000 İçerisinde Olması Gerekli midir?

YÖK resmi internet sitesinde 25.08.2016 yılında yayınlanan duyuru ile  eski duyurular geçersiz hale gelmiş olup yurtdışındaki üniversitenin YÖK tarafından tanınmasının yeterliliği açıklanmıştır.

Yine aynı duyuruda, yurt dışında alınan Türkçe eğitimler için denklik alınamadığı açık biçimde anlatılmıştır. Ukrayna’da Türkçe eğitim alınıp YÖK denkliği elde edilebileceği şeklindeki bilgilere kesinlikle itibar etmeyiniz. İlgili üniversite YÖK tarafından tanınmış olsa bile, Ukrayna’da Türkçe eğitim alınmış ise, YÖK denklik komisyon kararı denkliği reddeder biçimde çıkmaktadır.